Anatomie osmáků degu

Kostra osmáků je poměrně robustní, skladba kostí je shodná s ostatními hlodavci (k základním znakům patří vyvinuté klíční kosti, kostní hřebeny na lebce sloužící k úponu silných žvýkacích svalů, penisová kost, úplný jařmový oblouk). Žeber je 12 párů, z toho 9 pravých (přirostlých ke kosti hrudní) a 3 páry nepravých. Trávicí ústrojí odpovídá tomu, že jsou osmáci býložravci. Žaludek je poměrně velký, ledvinovitého tvaru, střeva jsou dlouhá, protože trávení rostlinné potravy vyžaduje delší dobu (délka střev je až l0x větší než délka těla). Slepé střevo je u osmáků velmi vyvinuté, mikroorganismy v něm žijící napomáhají trávení celulózy. Slepé střevo má význam i pro hospodaření s vodou. Plíce jsou dobře vyvinuté, levá plíce je složena ze tří laloků, pravá ze čtyř. Srdce dosahuje 0,7 % hmotnosti těla, což je známkou poměrně velkých fyzických schopností na krátké vzdálenosti. Ledviny osmáků jsou kulovitého tvaru, na povrchu hladké, v jejich středu se nachází ledvinná pánvička. Ledviny jsou vůči tělu poměrně velké (cca 0,8-1 % hmotnosti těla) - to ukazuje na jejich značnou výkonnost a vysvětluje i schopnost osmáků přežít v některých dobách takřka bez vody. Děloha u osmáků je dvojitá (má dvě oddělená děložní těla), samička má dva páry mléčných bradavek. Varlata u samců neleží v šourku mimo tělo, jako tomu je u některých savců (psi, králíci atd.), jsou uložena v dutině břišní. Pyj obsahuje penisovou kost.

Ostatní

Zpět