Draví roztoči | Blechy | Čmelíci

Draví roztoči

V letních měsících se občas setkáme s tím, že chovaní osmáci začnou bez zjevné příčiny hubnout, jsou neklidní, často se drbou, nemnozí se, případně dochází k požírání vlastních mláďat (kanibalismu). Při důkladné prohlídce můžeme u zvířat pozorovat mírně zarudlé až kopřivkovité skvrnky, většinou na bříšku a v podpaží. Příčinou je napadení zvířat larvami dravých roztočů čeledi Trombiculidae - sametek. Tito roztoči napadají všechny suchozemské obratlovce, včetně člověka. Dospělí jedinci žijí skrytě v horních vrstvách půdy a živí se drobnými členovci nebo jejich vajíčky. Larvy po vylíhnutí vylézají na travní porosty a ostatní vegetaci, odkud si je spolu s krmivem také nejčastěji zavlečeme do chovu. Jsou mikroskopické (0,1-0,2 mm), oranžové až červené barvy. Po napadení je můžeme pozorovat jako drobné oranžové až červené body. Za 8-12 hodin po přisátí larev dochází k největší svědivosti. Svěděni způsobuje jednak vlastní poškození kůže roztočem, ale především pak jeho sliny. Nasáté larvy opouští hostitele, v zemi nebo v podestýlce se mění v nymfu a mohou zde dokončit svůj vývoj. Přímo prokázat parazitující larvy se podaří jen v prvních dvou dnech po zavlečení parazita, později je možné pouze pozorování charakteristických změn na kůži. Proto mohou některé případy uniknout správnému rozpoznání. Postižená zvířata je nejlépe ošetřit některým z insekticidních přípravků (Arpalit, Diffusil atd.). Je třeba mít přitom na paměti velikost daného jedince. Poměrně dobré zkušenosti jsou i s použitím Diffusilu repelentu (humánní prostředek), který má poloviční obsah účinné látky oproti Diffusilu V a bez problémů jeho použití snášejí i mláďata. Velmi dobře se osvědčuje také Frontline. Dříve doporučovaný fenoform není vzhledem ke své velké účinnosti a možné jedovatosti i při malých koncentracích pro drobná zvířata vhodný. Důkladně vyčistíme chovnou nádrž a vyměníme podestýlku. Vzhledem k poměrně značnému rozšíření roztočů je třeba s možným napadením počítat.

Blechy

Osmáci, kteří přicházejí do styku s dalšími domácími zvířaty, se mohou stát nositeli dalších parazitů - blech. Za hlavní šiřitele je třeba považovat psy a kočky. Blechy jsou druhově specifické, přesto by mohlo k přenosu dojít. Blechy sají krev a způsobují tím dráždění pokožky. Osmáci jsou velmi neklidní, škrábou se, otírají se o stěny ubikace. Srst je mírně poškozená. Nejvíc ohrožená jsou mláďata, u kterých by silná invaze blech mohla způsobit chudokrevnost a v konečném důsledku i úhyn. Při podezření na výskyt blech důkladně prohlédneme kůži osmáků. Blechy obvykle vypijí více krve, než potřebují, její část pak odchází nestrávená zažívacím ústrojím. Trus blechy je tmavý až černý a v srsti ho nalezneme většinou snadněji naž samotnou blechu. Léčení je poměrně jednoduché, vzhledem k široké nabídce insekticidních prostředků. Použijeme podle návodu kterýkoli z nich (Diffusil, Frontline, Arpalit). Použití je vhodné po čtrnácti dnech zopakovat. Samozřejmě je třeba důkladné vyčistit ubikaci a preventivně také zde aplikovat přípravek, který používáme. V tomto případě je důležitá prevence - pravidelně odblešujeme všechna domácí zvířata, která s osmáky přicházejí do styku, především pak psy.

Čmelíci

Čmelíci jsou parazité vyskytující se především u ptáků. Ve dne spí v seně či slámě, v noci sají krev. Přenos tohoto parazita na osmáky je možný z doma chovaných ptáků napadených těmito parazity - především z okrasného ptactva a drůbeže. Napadení osmáci jsou především navečer a v noci velmi neklidní, často se škrábou. Při masivním napadení může opět dojít k chudokrevnosti, zvířata jsou apatická. Následkem neustálého škrábání může dojít ke vzniku drobných kožních poranění, do kterých se druhotně může zanést infekce. Při léčení použijeme některý z insekticidních přípravků, velmi důležité je však zlikvidovat možná útočiště čmelíků (seno apod.), odstranit všechnu podestýlku a zlikvidovat čmelíky na dalších hostitelích.

RADA: Po konzultaci s veterinárním lékařem, který nám doporučí některý insekticidní pudr, můžeme jeho aplikaci nechat na samotná zvířata. Stačí tento pudr v dostatečném množství přidat do písku, který dáváme osmákům ke koupelím.

Zpět