KASTRACE

Kastrace je chirurgický zákrok, který zamezí rozmnožování zvířat. Provádí se v narkóze a je možné nechat vykastrovat samce i samici. Osmáci po kastraci jsou klidnější, méně se pohybují, příjem potravy však zůstává nezměněn, neboje dokonce vyšší - proto mají výraznější sklony k tloustnutí a problémům s obezitou souvisejícím. Ke kastraci je třeba přistoupit při vážných zdravotních problémech, které by mohly ohrozit potomstvo nebo jedince samotného. Přikláním se ke kastraci i u osmáků s geneticky podmíněnými vadami.

Zpět