LÉPE JE VŠEM NEMOCEM PŘEDCHÁZET

Aby nám osmáci dělali radost do pozdního věku a netrpěli nemocemi, je bezpodmínečně nutné řídit se některými základními pravidly. Velkou pozornost musíme věnovat správné výživě - velmi často se u majitelů osmáků setkáváme se zcela špatným složením potravy, kterou svým zvířatům předkládají. Osmáci pak velmi snadno mohou onemocnět. Druhým, velmi důležitým požadavkem je dodržování základních hygienických pravidel, které neumožní přenos infekčních chorob. Osmáci jsou hlodavci, proto jsou náchylní k běžným nemocem myší, potkanů i dalších zvířat. Musíme proto dbát na to, aby se pokud možno nesetkávali ani s divoce žijícími hlodavci, ani se zvířaty z jiných chovů. Ke zdravotní péči je také třeba řadit dezinfekci a dezinsekci. Tu provádíme v pravidelných intervalech. V letním období, kdy je více létavého hmyzu (much), samozřejmě častěji než v zimě. Mouchy jsou totiž přenašeči mnohých chorob. Denně je nutná kontrola zdravotního stavu. Všechny nemoci se mnohem lépe léčí, přijdeme-li na ně včas. Chceme-li si pořídit dalšího živého tvora, je vhodné aby prošel karanténou. Máme-li proto více zvířat - nemusí to být nutně jen osmáci, ale i ostatní savci, je vhodné zařídit karanténu. Do ní pak na nějakou dobu vždy zařazujeme nového jedince. Infekční nemoc se u nového zvířete může projevit až po určité době a snadno bychom mohli nakazit ostatní zvířata.

Zpět