S JAKÝMI CHOROBAMI SE MŮŽEME SETKAT

Nemoci, se kterými se u osmáků setkáváme, můžeme rozdělit na nemoci nakažlivé (bakteriální nebo virové), nemoci parazitární, nemoci vyvolané plísněmi a ostatní nemoci. Zvláštní skupinu tvoří úrazy a otravy (ať již jedy nebo léky, krmivem apod.). Nemocí je velké množství, je však dobré ty nejčastější znát, abychom jim mohli lépe předcházet. Nejčastější jsou onemocnění zažívacího ústrojí a s ním spojené problémy.

Nakažlivé nemoci bakteriálního původu

Většinou bakteriálních onemocnění, která přenášejí divoce žijící zvířata, se v domácím chovu osmáků nesetkáme. Jiná je situace u bakterií běžnějších -jejich výskyt je totiž zaznamenáván i u zdravých zvířat (především E. coli, mikrokoky a Próteus mirabilis). Tyto bakterie u zdravého zvířete nezpůsobují zdravotní komplikace. Dojde-li však k narušeni zdravotního stavu (např. podáním závadného krmiva, stresem, nachlazením), mohou tyto bakterie způsobit vážné zdravotní komplikace.

Nakažlivé nemoci virového původu

Většina onemocnění virového původu je na osmáky přenosná z ostatních laboratorních zvířat nebo z volně žijících hlodavců. Při chovu osmáků v domácnostech přenos virových chorob nehrozí. Léčba virových onemocnění je poměrně složitá, vždy je nutná návštěva veterinárního lékaře, a mnohdy nebývá příliš úspěšná.

Parazitární nemoci

Parazitózy můžeme rozdělit na endoparazitózy (tj. nemoci způsobené parazity žijícími v těle zvířat) a na ektoparazitózy (tj. nemoci způsobené vnějšími parazity).

Zpět