PŘÍZNAKY NEMOCI

Hlavním předpokladem pro spokojený život našich osmáků je především jejich zdraví. Pouze zdravé zvíře je veselé, čilé a rádo si s námi hraje. Proto je péče o zdraví osmáků stejně důležitá, jako jejich správné krmení.

Jak rozeznat případnou nemoc

Včasné rozpoznání příznaků případného onemocnění dává naději na rychlou a úspěšnou léčbu. Proto je třeba zvíře dobře znát a jakékoliv odchylky od normálu bedlivé sledovat. Prvním signálem, že něco není v pořádku, je změna v chování zvířete. Rychlý a temperamentní živočich je skleslý, malátný, pomalu reaguje na jakékoliv podněty. Naopak jindy klidný osmák se stává nedůtklivým a mrzutým - to vše napovídá, že je možná nemocen. Pokud se nám chování daného jedince nelíbí, věnujeme pozornost jeho tělesnému stavu. Nejprve prohlédneme pečlivě srst - u zdravého zvířete má být přiměřeně hustá, lesklá, hladká a přiléhavá. Vadou je srst matná, zcuchaná, znečištěná. Poruchu zdraví signalizuje rovněž lomivost chlupů nebo jejich nadměrné vypadávání, případně zcela lysé okrsky. Kůže osmáků má být pružná, lehce odtažitelná, přitom musí k tělu dobře přiléhat. Na kůži si povšimneme případného zarudnutí či strupů. Velkou pozornost je třeba věnovat sliznicím - především pak očím a sliznici dutiny ústní. Viditelné sliznice důkladně prohlédneme, zkontrolujeme spojivky očí a sliznice dutiny ústní. Měly být mít jemně růžovou barvu a neměly by být zduřené. Okolí nosních otvorů a očí má být suché a čisté. Prohlédneme také uši, jsou-li čisté a nevytéká-li z nich maz, který může někdy i okolo uší zaschnout v pevné útvary. Významným zdravotním ukazatelem je přijímaní potravy, tekutin a také konzistence trusu. Zdravá zvířata projevují zájem o potravu. I když jsou sytá, jdou předložené lahůdky alespoň prozkoumat. Nemocné zvíře nechává potravu bez povšimnutí nebojí přijímá jen váhavě, často se naopak zvyšuje příjem tekutin. Konzistence trusu je také důležitá - při jeho výrazné změně bez změny v systému krmení a druhu krmiva můžeme usuzovat na onemocnění. Pokud se nám zdravotní stav osmáka nezdá být dobrý a chováme-li osmáky ve skupině, izolujeme ihned nemocné zvíře od ostatních do karanténní nádrže. Pokud by se jednalo o přenosnou chorobu, snadno by se mohli nakazit i ostatní osmáci. Oddělením nemocného zvířete tomu můžeme částečně zamezit. Vždy je lepší bez zbytečného otálení navštívit veterinárního lékaře, který nám jistě poradí. Před návštěvou je dobré si sepsat nebo si zapamatovat všechny odchylky od normálu, abychom lékaři usnadnili rozpoznání případné nemoci.

Na lebce jsou výrazné  řezáky, za nimiž je mezera

Zpět