ÚRAZY

Někdy se i u tak šikovných zvířat, jakými osmáci jsou, stane, že spadnou a může dojít ke zlomenině končetiny apod. Osmáci na postiženou nohu nedošlapují a dělají vše pro to, aby ji šetřili. V takovém případě navštívíme veterinárního lékaře, který posoudí, o jakou zlomeninu jde. V žádném případě se zlomeninu nepokoušíme napravovat, protože bychom mohli poškodit nervy a cévy. Osmákům se nožičky do sádry nedávají. V případě úrazu se snažíme osmákovi zabránit ve šplhání a zbytečném pohybu. Odstraníme pokud možno všechny šplhací větve, běhací kolečko apod. Případně můžeme osmáka na čas přemístit do jiné ubikace, kde tyto předměty chybí. Napáječku i misku umístíme tak, aby na ni osmák snadno dosáhl bez zbytečného pohybu.

Zpět